Market Friday: Royal Vehicles or Chariots at the National Museum, ราชรถที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

This is my entry for #marketfriday hosted by our lovely and kind @dswigle who loves to invite people from around the world to share their cultural aspects of their countries. I have collected these photos which I took while wandering in the National Museum in Bangkok. There is a special building for keeping these historical royal vehicles or chariots for use in special ceremonies. These wooden vehicles are quite old and some have been through a lot of repair and renovation.

qmm0m6.jpg

f7wdae.jpg

28oznd.jpg

The oldest royal chariot was built in 1795 during the reign of King Rama I, about 225 years ago. These chariots were built for different status levels of Royalties. The bigger and more ornately decorated, the higher the level of the Royalty who would have the privilege of using the specific chariot. These were mostly used during funeral processions of the Kings, Princes and family members. There are also Royal Chariots for invitation procession of Buddha relics. These chariots symbolise the high virtue and honour bestowed upon a Royalty or a famous person with commanding respect of the people.

58sdjr.jpg

6dqelq.jpg

fhkatg.jpg

เราเก็บภาพที่ถ่ายจากโรงราชรถ ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมาปีกว่าแล้ว ยังไม่มีโอกาสได้แสดงสักที เราอยากให้เพื่อนไปเดินเบ่นที่นั่นบ้าง เพราะว่ามีของเก่าที่มีคุณค่ามากมาย เราประทับใจในราชรถโบราณเหล่านี้มาก คันที่โบราณที่สุดสร้างในสมัยรัชกาลที่1 แต่ก่อนราชรถอยู่ในสถาพที่แย่มากเพราะไม่ได้รับการดูแลมานานมาก พอจะมีพระราชพิธีพระบรมศพของในหลวง จึงได้มีการบูรณะซ่อมแซมราชรถที่ต้องใช้ในริ้วขบวนกันเป็นการใหญ่ เรารอจนทุกอย่างซาลงและคนเริ่มไม่สนใจแล้ว เราจึงไเดินเล่นที่พิพิธภัณฑ์บ้าง ความประณีตงดงามของงานช่างที่บรรจงสร้างราชรถ ให้สวยงามเหมือนในงานเขียนในวรรณคดีและภาพฝาผนังในวัดพระแก้ว ทำให้เราทึ่งในความสามารถของช่างโบราณในเมืองสยาม เขาเนรมิตงานออกมาจากใจและความรูสึกของเขาจริงนัก เราเดินดูไปก็รู้สึกเศร้าเพราะ ทำให้คิดถึงงานพระราชพิธีมี่ผ่านมา รวมถึงตวามเป็นจริงที่ยังจะต้องมีงานเช่นนี้ในอนาคต เพราะเราเกิดมาใช้ชีวิตเพียงชั่วคราวเท่านั้น ไม่มีใครอยู่อย่างอมตะได้

3vz0ic.jpg

18dr2m.jpg

According to the old tradition, the King was supposed to be a reincarnation of some gods in Heavens who was sent to look after people in the land. This belief has its roots in Hindu tradition of having so many gods and goddesses looking after the Heaven and earth, so the balance and harmony of the whole universe could be maintained. When a King passes away, a ceremony to send his soul back to the Heaven has to be correctly performed with full honour and respect. I have noticed some old paintings in temples and the Grand Palace seemed to be the original inspiration for the actual design of Royal Chariots.

uijltg.jpg

fuzjum.jpg

w3yv38.jpg

6u8jus.jpg

I don’t know how long this old tradition will still be maintained in the future. The older generations of craftsmen were already gone and the new trainees are very few. This work requires total dedication and the cost for organising an old ceremony properly is very expensive. Most Thai people know that this may be the last decade for all these fine ceremonies and complicated tradition. So, I have included a video of the grand ceremony several years ago, it is worth a quick browse. The modern digital world seems like another universe when viewed against our old tradition which will be lost through time.

Wishing you peace, good health and prosperity.

Cheers.